ΦΕΚ 3057/Β/29.07.2019

  • 29 Ιουλίου 2019

Απόφ. Α.1302

Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.(1)

Επιστροφή