ΦΕΚ 2956/Β/16.07.2019

  • 17 Ιουλίου 2019

Απόφ. 74/14/26-6-2019

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα στη Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης (Τοπικές Κοινότητες Καρτερολίου, Πιπερίτσης) του Δήμου Μεσσήνης. (1)

Επιστροφή