ΦΕΚ 124/Α/18.07.2019

  • 18 Ιουλίου 2019

Απόφ. Πράξη 21 της 18-7-2019

Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.). (1)

Επιστροφή