ΦΕΚ 411/Δ/19.07.2019

  • 19 Ιουλίου 2019

Απόφ. 2733

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμό 142 που βρίσκεται στο Άνω Σχολάρι Δήμου Θέρμης Π.Ε. Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή