ΦΕΚ 3433/Β/27.09.2017

  • 04 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 62885 + 60545 + 60475

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή