ΦΕΚ 401/Δ/12.07.2019

  • 15 Ιουλίου 2019

Απόφ. 84830

Έγκριση σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της πόλεως των Γρεβενών.(1)

Επιστροφή