ΦΕΚ 2935/Β/12.07.2019

  • 15 Ιουλίου 2019

Απόφ. 16206/40269

Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.(3)

Επιστροφή