ΦΕΚ 2907/Β/12.07.2019

  • 12 Ιουλίου 2019

Απόφ. 305

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 10-7-2019.(3)

Επιστροφή