ΦΕΚ 392/Δ/05.07.2019

  • 08 Ιουλίου 2019

Απόφ. 59416/5799

Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού στην περιοχή παραλία Αρτέμιδος στο Ο.Τ. 08 και στο Ο.Τ. 05 του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.(2)

Επιστροφή