ΦΕΚ 2873/Β/05.07.2019

  • 08 Ιουλίου 2019

Απόφ. Γ1α/Γ.Π.40043

Καθορισμός προδιαγραφών και κανονισμού λειτουργίας Μονάδων Τεχνητού Νεφρού σε Κέντρα Υγείας.(1)

Επιστροφή