ΦΕΚ 2851/Β/05.07.2019

  • 08 Ιουλίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ64/47122/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Προστασία από την διάβρωση της ακτής Πλατύ Γιαλού της νήσου Σίφνου».(1)

Επιστροφή