ΦΕΚ 2842/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/51909/2570

Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείων που θα λειτουργούν κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικά Γραφεία.(2)

Επιστροφή