ΦΕΚ 2839/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. 70222

Τροποποίηση της Φ. 3131/17/96/28.2.1997 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και EOT, καθώς και επί πλοίων - Χορήγηση αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων» (Β’ 178).(1)

Επιστροφή