ΦΕΚ 2833/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. . ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60406/1574

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ.(1)

Επιστροφή