ΦΕΚ 2826/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/33328/995

Τροποποίηση της Δ3/Α/846/28-02-2013 απόφασης άδειας εγκατάστασης του Μετρητικού Σταθμού Φυσικού Αερίου ΚΟΡΙΝΘΟΥ POWER (MOTOR OIL II), ως προς τη συνδεσμολογία με το Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (Θ.Η.Σ.) 400 MW της "ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E."» στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας.(1)

Επιστροφή