ΦΕΚ 2784/Β/04.07.2019

  • 04 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΓΔΟΥ 235

Καθορισμός των όρων της επένδυσης για τη μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του μέρους Β’ του ν. 4499/2017.(1)

Επιστροφή