ΦΕΚ 383/Δ/04.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. Π.Δ.14-06-19

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού Κοσκινού κτηματολογική μερίδα 426Β γαιών Κοσκινού της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου) για τον καθορισμό χώρου κοινωφελών χρήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.(1)

Επιστροφή