ΦΕΚ 2898/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. 12961

Καθορισμός κριτηρίων και τρόπου διανομής των ιαματικών φυσικών πόρων σε περισσότερες εγκαταστάσεις.(1)

Επιστροφή