ΦΕΚ 2894/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. 1593/166597

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020 και 2021.(1)

Επιστροφή