ΦΕΚ 2887/Β/05.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. 30151/ΕΓ434

Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στο Δήμο Κατερίνης.(1)

Επιστροφή