ΦΕΚ 2807/Β/04.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. Δ1/Γ. Π. οικ.48969

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων Ιδιωτικών Κλινικών της παραγράφου β του άρθρου 35 του ν. 4600/2019.(3)

Επιστροφή