ΦΕΚ 2766/Β/04.07.2019

  • 05 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47924/1398

Τροποποίηση της οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.(1)

Επιστροφή