ΦΕΚ 2786/Β/04.07.2019

  • 04 Ιουλίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ41/49490/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό της 12.06.2017 στους λιμένες Ν. Λέσβου (Σκάλα Πολιχνίτου)».(3)

Επιστροφή