ΦΕΚ 2739/Β/03.07.2019

  • 04 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57691/7404

Παράταση λειτουργίας συλλογικών οργάνων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή