ΦΕΚ 2760/Β/03.07.2019

  • 03 Ιουλίου 2019

Απόφ. 68781

Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.(1)

Επιστροφή