ΦΕΚ 2759/Β/03.07.2019

  • 03 Ιουλίου 2019

Απόφ. 3215

Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία Νέου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Νήσο Σάμο.(2)

Επιστροφή