ΦΕΚ 2753/Β/03.07.2019

  • 03 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60409/1576

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΡΑ, ΠΑΪΚΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ.(1)

Επιστροφή