ΦΕΚ 2751/Β/03.07.2019

  • 03 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60411/1577

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΔΥΤΙΚHΣ ΚΡΗΤΗΣ.(1)

Επιστροφή