ΦΕΚ 2722/Β/02.07.2019

  • 03 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47937/1402

Τροποποίηση της οικ. 170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.(1)

Επιστροφή