ΦΕΚ 2709/Β/02.07.2019

  • 02 Ιουλίου 2019

Απόφ. Φ/Α.6.7/68367/938

Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄Ασπροπύργου (Νότιος Τομέας).(1)

Επιστροφή