ΦΕΚ 2708/Β/02.07.2019

  • 02 Ιουλίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685

Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων.(4)

Επιστροφή