ΦΕΚ 2696/Β/02.07.2019

  • 02 Ιουλίου 2019

Απόφ. 403/5/13.06.2019

Τροποποίηση της 218/2/22-9-2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β΄ 3404).(1)

Επιστροφή