ΦΕΚ 367/Δ/28.06.2019

  • 01 Ιουλίου 2019

Απόφ. 3017

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των Ο.Τ. 18 και Ο. Τ. 19 με μετατόπιση ρυμοτομικών - οικοδομικών γραμμών, αρίθμηση σε Ο.Τ. 19Α του οικοδομικού τετραγώνου που βρίσκεται μεταξύ αυτών και σε Ο.Τ. 19Β - Κ.Χ. του ήδη διαμορφωμένου κοινόχρηστου χώρου.(1)

Επιστροφή