ΦΕΚ 364/Δ/28.06.2019

  • 01 Ιουλίου 2019

Απόφ. 3114

Διόρθωση ονομασίας κορυφών σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη που αφορά την 2649/15-5-2018 απόφαση, για τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού στη Θέση «Καλαμάκι», Δήμου Φαιστού Ν. Ηρακλείου (ΦΕΚ 217/Δ’/5-6-2018).(2)

Επιστροφή