ΦΕΚ 357/Δ/27.06.2019

  • 28 Ιουνίου 2019

Απόφ. Π.Δ.11-06-19

Αυτοδίκαιη ανάκληση της δέσμευσης που έχει επιβληθεί σε τμήμα του Ο.Τ. 57 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και τροποποίηση σχεδίου στο ίδιο ως άνω Ο.Τ.(1)

Επιστροφή