ΦΕΚ 356/Δ/27.06.2019

  • 28 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/179136/19433/1482/443

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Μάρθας Σπανέλλη, που βρίσκεται στη θέση «Μεγαλοκονομιάνικα», της τοπικής κοινότητας Ποταμού της νήσου Κυθήρων.(1)

Επιστροφή