ΦΕΚ 2632/Β/28.06.2019

  • 28 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4325/Α375

Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που διέμεναν σε ακίνητα ή χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματι- κή στέγη ακίνητα που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018 στη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή