ΦΕΚ 2612/Β/28.06.2019

  • 28 Ιουνίου 2019

Απόφ. 67918 - 27/06/2019

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019.(1)

Επιστροφή