ΦΕΚ 2576/Β/27.06.2019

  • 28 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47933/1400

Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την προσωρινή κατάληψη επιπλέον τμήματος γης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.(1)

Επιστροφή