ΦΕΚ 354/Δ/26.06.2019

  • 27 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.1755/Φ.Ερασίνος

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής, στο τμήμα ανάντη των έργων ανάσχεσης πλημμυρών.(1)

Επιστροφή