ΦΕΚ 345/Δ/25.06.2019

  • 26 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/492928/50723/4387

Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου επί της οδού Κριεζώτου 5, στον Δήμο Αθηναίων, προγενέστερου των εκατό τελευταίων ετών, φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευής Νύφλη και Ανδρέα Τριανταφυλλίδη.(3)

Επιστροφή