ΦΕΚ 343/Δ/25.06.2019

  • 26 Ιουνίου 2019

Απόφ. Π.Δ.06-06-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Νομού Αττικής στο Ο.Τ. 276 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης και έγκριση πεζοδρόμου. (1)

Επιστροφή