ΦΕΚ 2473/Β/24.06.2019

  • 24 Ιουνίου 2019

Απόφ. 542

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/6/2019.(1)

Επιστροφή