ΦΕΚ 2429/Β/20.06.2019

  • 21 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/49646/560

Τροποποίηση της οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων».(1)

Επιστροφή