ΦΕΚ 2408/Β/20.06.2019

  • 21 Ιουνίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ65/42109/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου : «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση “Κατακαλού” Λουτρακίου Γλώσσας».(3)

Επιστροφή