ΦΕΚ 328/Δ/18.06.2019

  • 19 Ιουνίου 2019

Απόφ. Αριθμ. Δ19/οικ.1822/Φ.Ραφήνα 14

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 15+000 και ρέματος Βαλανάρη από Χ.Θ. 0+000 (θέση συμβολής στη Χ.Θ. 3+958 του ρέματος Ραφήνας) έως Χ.Θ. 2+000.(1)

Επιστροφή