ΦΕΚ 2441/Β/20.06.2019

  • 20 Ιουνίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ54/43577/2019

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή - Επέκταση αποβάθρας Λιμένα Λειψών».(3)

Επιστροφή