ΦΕΚ 2317/Β/13.06.2019

  • 14 Ιουνίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ69/39950/2019

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την μελέτη και κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο λιμένα Γαυρίου Ν. Άνδρου».(3)

Επιστροφή