ΦΕΚ 2297/Β/12.06.2019

  • 13 Ιουνίου 2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5980/Α321

Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση Έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012.(2)

Επιστροφή