ΦΕΚ 311/Δ/11.06.2019

  • 12 Ιουνίου 2019

Απόφ. 1782/82098

Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (άρθρο 17 ν. 3889/ 2010).(2)

Επιστροφή